Zdolność kredytowa jest kluczowym elementem, na podstawie którego, bank ustala kwotę, jaka zostanie pożyczona kredytobiorcy. To również od zdolności kredytowej zależy, czy bank udzieli wnioskodawcy kredytu, czy nie. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, warto wiedzieć co wpływa na zdolność kredytową i jak ją poprawić.

Artykuł pochodzi z poniższego linka pod zdjęciem.

Jak bank sprawdza zdolność kredytową?

Do najistotniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zaliczamy wysokość osiąganych dochodów brutto, oraz to, czy klient ma wobec banku jakieś zobowiązania np. w postaci rat. Oprócz comiesięcznych dochodów, dla banku ważne jest źródło, z jakiego pozyskiwane jest wynagrodzenie – w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie itp.

Ważne: źródło dochodów musi być legalne oraz udokumentowane.

Co jeszcze bank bierze pod uwagę?

  • stan cywilny kredytobiorcy oraz liczbę osób na jego utrzymaniu
  • wykształcenie
  • status zawodowy (np. własna działalność gospodarcza, umowa o pracę na czas nieokreślony)
  • historię kredytową

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Czasami potrzebujemy pożyczyć większą kwotę niż oferuje nam bank. Czy możemy poprawić zdolność kredytową? Tak, są na to sposoby.  Przede wszystkim musimy zweryfikować nasze zobowiązania i  jeśli posiadamy  długi – możliwie szybko je spłacić. Kiedy obciążają nas karty kredytowe, możemy także  postarać się o zmniejszenie ich limitu lub zrezygnować z tych, z których nie korzystamy. Dobrym rozwiązaniem jest również złożenie wniosku kredytowego wraz z współkredytobiorcą –w tym przypadku trzeba pamiętać o tym, by zarówno historia jak i zdolność kredytowa tej osoby była dobra.

Jak podnieść zdolność kredytową – inne źródła dochodu

Banki, przy obliczaniu zdolności kredytowej, biorą również pod uwagę inne źródła dochodu, które mogą pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Możemy do nich zaliczyć:

  • dochód z najmu i dzierżawy – posiadając nieruchomość, która jest wynajmowana lub dzierżawiona, domowy budżet comiesięcznie „zasilany” jest dodatkową kwotą, budującą zdolność kredytową;
  • przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich. np. do książek, utworów, napisanych programów itp.
  • przychody finansowe z lokat kapitałowych
  • dochód z tytułu funkcji lub powołania np. na członka zarządu – członkowie zarządu mogą w składanym wniosku zawrzeć informację o dodatkowych dochodach pozyskanych w ramach pełnienia danej funkcji;
  • dywidenda – to część zysku spółki, wypłacana posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy następuje wówczas, gdy spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy;

Gdzie sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można sprawdzić w oddziale swojego banku lub za pośrednictwem Eksperta ds. Kredytów Hipotecznych mFinanse w kilkunastu Bankach.