Początek 2019 roku przyniósł zmiany dotyczące zasad opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Zmiany dotyczą zarówno spadkobierców, jak i osób realizujących tzw. własne cele mieszkaniowe.

Artykuł pochodzi z poniższego linka pod zdjęciem.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT dotychczas sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli nastąpiła po 5 latach od kupna, licząc od końca roku, w którym zakup został zrealizowany.

Zmiany dla realizacji tzw. własnych celów mieszkaniowych:

  • Ze zwolnienia z PIT przy sprzedaży nieruchomości można było skorzystać również przed upływem 5 lat, pod warunkiem, że środki z jej sprzedaży przeznaczylibyśmy na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych. Obecnie też można skorzystać z takiego zwolnienia. Z małą jednak różnicą – należy to zrobić w ciągu 3 lat, podczas gdy do końca 2018 roku, były na to tylko 2 lata
  • Drugą zmianą dotyczącą osób realizujących własne cele mieszkaniowe, wprowadzoną w 2019 roku, jest konieczność podpisania ostatecznej umowy na zakup nowego mieszkania, która przenosi prawo własności do nieruchomości. Dotychczas wystarczała umowa przedwstępna
  • Spadkobiercy, którzy odziedziczyli nieruchomości i chcą ją zbyć mogą także skorzystać ze zwolnienia z PIT, jednak i w tym przypadku trzeba liczyć się z niewielką różnicą.

Zmiany dla spadkobierców:

Do końca 2018 roku okres 5 lat posiadania nieruchomości, liczony był od momentu nabycia spadku. Natomiast od początku 2019 roku termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dla spadkobiercy oznacza to, że może szybciej sprzedać nieruchomość bez konieczności odprowadzania od niej podatku dochodowego.